Meny
Vår verksamhet
Samhällsengagemang

Sparbankens huvudmän

Som representanter för insättarna har sparbanken 24 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Falkenbergs, Marks och Svenljungas kommun, återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Här finner du en förteckning över bankens huvudmän.

 

Valda av Svenljunga  kommun  
Cecilia Colliander Överlida
Sonja Fransson Holsljunga
Michael Johansson Östra Frölunda
Magnus Kristensson Östra Frölunda
Mikael Mårtensson Mjöbäck
Fredrik Stenbäcken Holsljunga
Valda av Marks kommun  
Anders Karlsson Älekulla
Katarina Larsson Älekulla
Roger Lundstedt Öxabäck
Eva Schüler Öxabäck
Valda av Falkenbergs kommun  
Thomas Karlsson Älvsered
Mikael Månsson Älvsered
Valda av huvudmännen  
Marita Andersson Älvsered
Jörgen Arvidsson Mjöbäck
Jörgen Bengtsson Älekulla
Jörgen Nilsson Håcksvik
Anders Johansson Holsljunga
Annika Lindman Kalv
Susanne Andersson Mårdaklev
Elisabeth Karlsson Öxabäck
Leif Mellberg
Öxabäck
Sara Mild Älekulla
Irene Persson Mårdaklev
Hanna Kvarnerlind Överlida