En sparbank är en helt egen och unik bankform. Den har inga ägare utan kan snarast liknas vid en slags stiftelse. Verksamheten regleras i en särskild sparbankslag.

Sparbanken drivs utan enskilt vinstintresse. Vinstkraven är i och för sig likvärdiga dem som gäller andra banker. Men vinsterna delas inte ut till några enskilda personer utan går tillbaka till sparbankens fonder för att trygga insättarnas medel och för att bygga upp det egna kapitalet.

Huvudmännen har det yttersta ansvaret för bankens verksamhet. De utser bankens styrelse och fastställer bankens reglemente. Hälften av huvudmännen väljs av kommunerna inom vårt verksamhetsområde, Svenljunga, Mark och Falkenbergs kommuner. Den andra hälften utses av huvudmännen själva bland sparbankens insättare.

Sparbanken verkar inom ett geografiskt avgränsat område. Den ska vara bygdens egen bank och bidra till utveckling av verksamhetsområdets näringsliv.

Mjöbäcks Sparbank är en juridiskt självständig enhet.

* Källa: Mjöbäcks Pastorats Sparbank 1904-1914 ”En tioårsberättelse”