Till Trivselbygdspriset kan allmänheten och Trivselbygdens byalag nominera föreningar eller privatpersoner som gjort en särskild insats under året. En insats som gynnat utveckling av delar, eller hela, Trivselbygden. Trivselbygdsjuryn läser alla nomineringar och tar fram en vinnare som erhåller 10 000 kr. Är vinnaren en förening tillfaller prissumman föreningen, är det en privatperson skänker vinnaren prisumman till valfri förening i Trivselbygden.