Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Aktuella inlåningsräntor privat

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Betalkonton

Konton

Pris

Transaktionskonto

Ränta på transaktionskonto är för närvarande 0,40 %

 

Fria uttag

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Ränta på ungdomskonto är för närvarande 1,25 %

 

Fria uttag

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Sparbankskonto

Ränta på sparbankskonto är för närvarande 0,40 %

 

Fria uttag

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Företagskonto

Ränta på företagskonto är för närvarande 0,20 %

 

Fria uttag

Sparkonton

Konton

Pris

Kapitalkonto

Räntan på kapitalkonto är för närvarande:

Belopp över 250.000 kr 3,55 %                                                     

Belopp mellan 50.000 och 250.000 kr 1,75 %                              

Belopp upp till 50.000 kr 1,35 %                                                                                                              

Endast till privatperson

Fyra fria uttag per kalenderår samt fritt uttag av

föregående års ränta. Därefter uttagsränta med 1,5 % på uttaget belopp, dock minst 60 kr per uttag. 

 (ej för nyöppning)

 

Förmånskonto

Räntan på förmånskonto är för närvarande 3,50 %

 

Fyra fria uttag per år. Varje uttag därefter 1,5 % på uttaget belopp, dock minst 20 kronor.

Gäller helkund.

e-sparkonto

Räntan på e-sparkonto är för närvarande 2,10 %

 

Fria uttag genom överföring mellan konto

Placeringskonto Företag

Ränta, för närvarande 2,05 %. 

Skogskonto

Räntan på skogskonto är för närvarande 3,60 %

Depåkonto

Ränta på depåkonto är för närvarande 1,20 %

 

Fria uttag

Vid investering i värdepapper tillkommer courtage.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,20 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.