Hoppa till textinnehållet

Hållbara SPAX Nu

Våra hållbara SPAX Nu kombinerar långsiktighet för både din ekonomi och vår planet. Att placera i SPAX Nu kan vara ditt sätt att spara både tryggt och hållbart. Tryggt för att SPAX Nu är en återbetalningsskyddad sparform. Hållbart för att vi i våra hållbara SPAX Nu ställer höga krav på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Varför ska du spara i hållbara SPAX Nu?

  • Långsiktighet – För att förvalta jordens begränsade resurser och tillgångar på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt investera i framtiden och framtidens företag.
  • Medvetet val – Ställer höga krav på exempelvis miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.
  • Tryggt sparande – Du får följa utvecklingen för hållbara bolag utan att du behöver oroa dig för fallande aktiekurser.

Kampanj - SPAX Nu Global hållbar

Den globala konjunkturen är fortsatt stark, vilket har gett avtryck i börsbolagens resultaträkningar. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling. Vi erbjuder just nu SPAX Nu Global hållbar courtagefritt!

Mer information

Hållbar placeringsfilosofi

Miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor är exempel på vad vi tar extra hänsyn till i våra hållbara SPAX Nu. I hållbara SPAX Nu placerar du ditt sparande i företag som uppfyller Swedbanks krav på hållbarhet.

Vad är SPAX Nu?

En SPAX Nu är en strukturerad produkt med återbetalningsskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.

Hållbarhet öppnar upp för nya investeringar

Hållbarhet väntas bli ingången till innovation och teknologi där nya affärsmodeller är vägen till framgång.

Från uppoffring till nödvändig stor möjlighet

Allt fler stora investerare har börjat söka sig till ansvarsfulla investeringar och ser det som en stor möjlighet – inte längre som en uppoffring.