Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för denna webbplats (www.mjobackssparbank.se) som innehas av Mjöbäcks Sparbank, Box 4025, SE-512 60 Överlida, Sverige, organisationsnummer 565000-6520  (Mjöbäcks Sparbank).

Genom att gå in på Mjöbäcks Sparbanks webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren.

Begränsningar i användningen av webbplatsen

Informationen på Mjöbäcks Sparbanks webbplats härrör från källor som banken bedömer tillförlitliga. Mjöbäcks Sparbank eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Mjöbäcks Sparbank garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Mjöbäcks Sparbanks webbplats vänder sig inte till personer, som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller där de är medborgare från att ta del av informationen på en sådan webbplats. Personer som är förbjudna att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds vänligen att lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA.

Om Mjöbäcks Sparbank anser (utan att Mjöbäcks Sparbank behöver bevisa det) att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland eller i något annat land, kommer Mjöbäcks Sparbank inte att tillhandahålla tjänster eller produkter till den personen.

Finansiella instrument

Mjöbäcks Sparbank kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Mjöbäcks  Sparbank ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

Upphovsrätt och varumärken

Mjöbäcks Sparbank - eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Mjöbäcks Sparbanks webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Mjöbäcks Sparbank får lagra, sprida och publicera materialet.

Länkning m m

Om Mjöbäcks Sparbank tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Mjöbäcks Sparbanks sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Mjöbäcks Sparbank är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Mjöbäckss Sparbank har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Mjöbäcks Sparbanks webbplats ska öppnas i separat fönster.

Länkning till Mjöbäcks Sparbanks webbplats

Vid länkning från Mjöbäcks Sparbanks webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Mjöbäcks Sparbank.

Information enligt personuppgiftslagen, PuL, om behandling av personuppgifter

Mjöbäcks Sparbank behandlar personuppgifter som lämnas i samband med besök på bankens webbplats eller användande av Bankens appar, ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning). Vid bankärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Mjöbäcks Sparbank komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtade av uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister SPAR.

Mjöbäcks Sparbank behandlar personuppgifterna för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har träffats. Behandling av personupgifter sker även för att banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, till exempel i riskberäkningsmodeller som Mjöbäck Sparbank använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Banken kan också, om inte direktreklamspärr har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, varvid kunder kan komma att kontaktas via e-post.

Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av företag inom Swedbankkoncernen och andra företag som Mjöbäcks Sparbank samarbetar med, till exempel kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav. I vissa fall är Mjöbäcks Sparbank också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen.

Om besökaren eller kund önskar information om vilka uppgifter Mjöbäcks Sparbank behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till Mjöbäcks Sparbank på den adress som du finner ovan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Mjöbäcks Sparbank eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Användning av kakor

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. Textfilen kan bland annat användas för att underlätta din användning av webbplatsen.

Webbplatsen innehåller två typer av kakor. Den ena typen av kakor, s k sessions kakor, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. Sessions kakor används för att du ska kunna utföra dina bankärenden och försvinner när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

Den andra typen av kakor, s k persistenta cookies, sparar en fil under en begränsad tid på din dator. Webbplatsen använder persistenta kakor för att följa din navigering på webbplatsen och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbplatsen. En del av dessa persistenta kakor är så kallade tredjepartskakor från trafikmätningsföretag och andra externa partner som anlitas för att följa din navigering på webbplatsen. Informationen används bland annat för att förbättre webbplatsen och för att visa digitala erbjudande även på andra webbplatser.

Oavsett vilken typ av kakor som används sparas ingen personlig information om dig som användare.

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Du kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen.Nekande av sessions kakor medför dock att du inte kan utföra dina bankärende på webbplatsen.

För ytterligare information gällande webbplatsens kakor, vänligen kontakta Digital Support på telefon 0771-97 75 12.

 


 

Stäng Skriv ut